McKenzie Therapie

Deze methode voor behandeling van rug- en nekklachten werd ontwikkeld door de Nieuw-Zeelandse fysiotherapeut Robin McKenzie. Voor ongeveer 80% van de nek- en rugklachten is geen directe oorzaak aan te wijzen (z.g. aspecifieke klachten). Hierbij spelen ongecompliceerde, mechanische oorzaken een rol. McKenzie deelde deze klachtengroep in, gebaseerd op het klachtenpatroon van de patiënt en ontwikkelde op basis hiervan een therapeutisch concept.

Vastgesteld wordt welke factoren van invloed zijn op het klachtenpatroon, waarna aan de hand hiervan een oefenprogramma en adviezen voor houding en beweging in het dagelijks leven kunnen worden gegeven aan de patiënt. Het doel hiervan is dat de patiënt zelf leert hoe hij met de klachten om moet gaan, zodat hij/zij niet meer afhankelijk is van de fysiotherapie. Bovendien verkleint zo de kans dat de klachten steeds terugkeren. Zelfwerkzaamheid is dus heel belangrijk. Natuurlijk kan, als het zelf niet mocht lukken, de hulp of het advies van Uw fysiotherapeut weer worden gevraagd.

www.mckenzie.nl