Manuele therapie

Manuele therapie is bedoeld voor het behandelen van klachten die uitgaan van het bewegingsapparaat d.w.z de gewrichten van de wervelkolom, armen en benen met bijbehorende kapsels/banden en spieren. 

Vaak beweegt een gewricht niet goed (bewegingsstoornis) waardoor de omringende spieren, kapsel en banden dusdanig negatief beïnvloed worden dat er klachten kunnen ontstaan. Bewegen of het aannemen van bepaalde houdingen kan dan pijnlijk of moeilijk worden. Soms kunnen de klachten ook uitstralen naar andere delen van het lichaam b.v vanuit de lage rug in het been of vanuit de nek in de arm.
De oorzaak van het ontstaan van de klacht / bewegingsstoornis is vaak onbekend. Klachten kunnen ontstaan als gevolg van een verkeerde beweging of overbelasting (korte of over langere tijd). Vaak is de oorzaak van de klacht op het moment van zijn ontstaan onbekend. (wellicht heeft het te maken met het verkeerd belasten van de gewrichten tijdens de dagelijkse werkzaamheden).
Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten (en bijbehorende kapsel/banden en spieren) worden verminderd of verholpen.
De handgrepen die worden toegepast door de manueel therapeut zijn veelzijdig; regelmatig wordt er gebruik gemaakt van de techniek waarbij een “knappend” ofwel “krakend” geluid te horen is door de patiënt (in de volksmond “kraken” genoemd). De meeste patiënten ervaren dit als een vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. De beweeglijkheid van gewrichten kan op deze manier over het algemeen snel vergroot worden.

Indicaties

Hoewel over het algemeen meestal door de huisarts of specialist verwezen wordt voor problematiek aan de wervelkolom, is manuele therapie vaak ook goed toepasbaar bij klachten aan armen of benen.
Voorbeelden:

  • Hoofdpijn en nekpijn.
  • Nek-/schouderklachten met of zonder uitstraling in de arm.
  • Klachten in de borstwervelkolom met of zonder uitstraling naar de borst of tussen de ribben.
  • Lage rugklachten met of zonder uitstraling naar de benen.
  • Bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door bewegingen van de nek.
  • Heupslijtage.
  • Etc.

Behandeling

Tijdens het eerste bezoek aan de manueel therapeut wordt de klacht goed met u doorgesproken en vervolgens vind er een lichamelijk onderzoek plaats. Dit wordt gedaan om  contra-indicaties uit te sluiten en om na te gaan of en welke gewrichten, kapsel/banden en spieren betrokken zijn bij uw klacht. Vervolgens wordt er beoordeeld of en in welke vorm manuele therapie bij u kan worden toegepast. Uiteindelijk wordt er dan een behandelplan opgesteld.

Vergoeding

Manuele therapie (een verbijzondering in de fysiotherapie) valt evenals de reguliere fysiotherapie in het aanvullende pakket van uw verzekering.

Kwaliteit

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut of arts die een aanvullende opleiding heeft gevolgd. Deze opleiding duurt gemiddeld 3 jaar. De manueel therapeut is door zijn opleiding in staat om gewrichtsstoornissen met de bijbehorende problematiek nader te onderzoeken en te behandelen. De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) zorgt voor de registratie en verplichte bij- en nascholing van de manueel therapeut. Daardoor wordt u bij een door de NVMT erkende manueel-therapeut (zie www.nvmt.nl voor het register) altijd behandeld door iemand die ter zake kundig is.

www.nvmt.nl